Agnes B

16 Dec 18
arthurafro WW2

Konsekvensetikk – abstrakt substantiv – som mange ser bort fra under vurderinger og kritikk av diverse handlinger utført av t.ex. maktinstanser, nasjonale så vel internasjonale. Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg» – god eller dårlig, så […]

15 Dec 18
MarileeWein.com

My father’s passion was his work; my mother’s, her homemaking.  They took delight in each other’s passion, and shared the joy of family. They were successful in many directions and highly traveled. They wasted no time. Wherever we dwelt, Mum created a gorgeous garden.  She was very lean but could show bicep, honed through tennis, […]

15 Dec 18
Almai S

Microsoft Access “Query & Form & Report“ Jika pada pertemuan sebelumnya kami belajar mengenai Query & Form, itu baru pengenalan. Sedangkan pada pertemuan kali ini pembelajaran Query & Form lebih mendalam dan sempat melakukan prakteknya. Berikut Reviewnya : A. Query Query atau Strucured Query Language (SQL) adalah bahasa standard yang digunakan untuk  berinteraksi dengan basis […]