Boska

14 Apr 19
Lost Sheep for Christ

Aby przełamać atak wroga, skorzystam z badań Egzorcysty Kapłana Chada Rippergera, który napisał cudowną czarną książkę pod tytułem „Modlitwy wyzwolenia” * Do wykorzystania przez świeckich * Możesz kupić tę książkę na www.spiritdaily.com/bookstore .   Powiedzmy, że jest młoda kobieta, która chce poświęcić swoje życie Bogu. Diabeł nie widzi przyszłości, ale ponieważ rozumie ludzką naturę ze względu na swój poziom inteligencji, wyśle ​​tego […]