Hôn Nhân

18 Feb 19

Architect: The Base Design Co.,Ltd Year completed: 2018 Location: Cantho Services: Architecture, Landscape & Interior Design Contractor: Green Decor   The T&T House – a small house located on Cai Rang district, Can Tho City, South of Vietnam was built to serve a young couple to relax after the working time, and they also have […]

18 Feb 19
LẠC THƯ'S BLOG

Paulo Freire (1921 – 1997)   Paulo Freire và chủ trương “Giáo Dục Giải phóng Con người” Paulo Freire sinh năm 1921 tại Brazil. Ông học Luật và Triết học, nhưng lại dấn thân vào công cuộc giáo dục đặc biệt cho giới tráng niên, nhằm gây ý thức cho đại chúng phải mạnh dạn […]