Hom

17 Dec 18
Avery Grace Messner

As Module 3 comes to an end, I have done a lot of reflecting and am proud of the student I have become. After looking at the Habits of Minds, I have chosen three of my biggest strengths and weakness. The three strengths that immediately stood out to me were thinking about thinking, thinking and […]

17 Dec 18
Amber's homie

Trăng đêm nay sáng quá, bầu trời đêm nay không một gợn mây, có những vì sao lấp lánh như đôi mắt long lanh nước của tôi lúc này. Tôi thu chân mình khe khẽ lên mái nhà để mẹ không biết là tôi đang ở trên này. Hôm nay, tôi cô đơn. Tôi cô […]