Karl Kani

20 Mar 19
NCaseUDidntKnow

That Rapper that used to Model for  his own Karl Kani ads Was drinking one night  In the same bar with the Man  who hurt the woman who only wants men to “make her feel good “ They were not on that good of terms because The Rapper pulled this Actress who use to chill […]

05 Mar 19
MadameNoire

The FUBU x Century 21 Capsule Collection is just what our community needs!

04 Mar 19
Jeremie' Blog

  Ang Marxismo ay isang pandaigdigang pananaw at pagsusuri ng lipunan na tumutuon sa ugnayan at hidwaan ng mga antas ng lipunan na gumagamit ng materyalistang interpretasyon ng takbo ng kasaysayan, at diyalektikong pananaw ng pagbabago ng lipunan. Gumagamit ng ekonomiko at sosyo-pulitikal na pag-uusisa ang metodolohiyang Marxista na siya namang ginagamit sa analisis at […]

01 Mar 19
SELECTA BISSO

Mercredi 27 Février, j’ai eu la possibilité de découvrir en avant-première le tout premier magasin du retailer Allemand Snipes au coeur de la capitale française: Paris. Pour leur second magasin en France, l’équipe de Snipes a décidé de frapper fort en s’installant dans un immense local donnant sur deux rues de la ville juste devant […]

25 Feb 19
The DMV Daily

LivengoodLivin goes one one one with upcoming Baltimore music artist Macky Woe.

23 Feb 19
The Contemporary World

Sa kasalukuyang panahon kung saan napakahirap na ngang baguhin ang ating mga nakasanayan sapagkat parte na ito ng ating kultura, hindi magiging madali na mawaglit ito sa’ting sistema sapagkat naging kasangkapan na ito sa’ting pang-araw-araw na pamumuhay. Napakaraming pilosopo ang sumunod sa yapak ni Karl Marx sa loob ng napakaraming taon. Mula sa iba’t ibang […]

19 Feb 19
Risks Of Clothing Online Buying

Are you not too keen on the concept of christianulm80.wikidot.com buying? Are you far more comfortable searching from a outfits keep? Don’t fret, getting trend garments on the web is not that huge a hassle as you feel. Causewaymall helps make existence very effortless for you when it arrives to getting clothes on the web. […]

06 Feb 19
Blogger’s Sight

Kapital. Kapitalista. Kapitalismo. Anong masasabi mo sa mga ito? Sa panahon natin ngayon, ano nga ba ang unang tumatakbo sa iyong isip kapag naririnig mo ang mga ito?  Marahi papasok kaagad sa isip mo na ang mga ito ay may kinalaman sa negosyo at pera. Kung ganiyan ang naiisip mo, sa isang banda ay tama […]

04 Feb 19
WWD

Streetwear brands are utilizing images of prominent African-American figures on apparel, but what’s actually paying homage and what’s exploitative?

03 Feb 19
In Search of Media

Hey guys! It’s been a busy week, hope life is treating all of you well. New Sunday means a new playlist, and I have a good one for you all! More beats, with some neo-soul and hip-hop I’ve been listening to. Hope you enjoy! TracklistAl Dobson Jr. – Seeds (Early Days) (Sounds from the Village, […]