Raketa

15 Dec 18
Weapons and Warfare

Rostislav Evgenievich Alexeyev Wing-in-ground-effect craft making use of a dynamic air cushion are vehicles operating in close proximity to a supporting surface. This is usually water, but basically it makes no difference whether a WIG craft is operating over water or over land – provided that the ground surface is sufficiently even and flat. A […]

07 Dec 18
LuginaSot

  Ushtarakët  dhe juristët, e  dinin  mirë  që  në fillim,  që kërkesa  me anë të ndryshimeve  kushtetuese të realizohet formimi i Ushtrisë së Kosovës,  ishte  politike, e  aspak juridike. Politike ishte për faktin, e  përfshirjes edhe të  minoritetit serbë! Pasi  u pa që  minoriteti  serb,  i  instrumentalizuar  nga Serbia, nuk ka  gjasë  të pranojë  asnjë  […]

06 Dec 18
Dinesha

RAKETA SOVIET RUSSIAN USSR WATCH.RARE ITEM. PHONE STYLE ORIGINAL m – Buy – RAKETA SOVIET RUSSIAN USSR WATCH.RARE ITEM. PHONE STYLE ORIGINAL m