Trac Vac

16 May 19
Sunny's Places

Sau bao nhiêu ngày tháng ấp ủ, nằm đọc review người người nhà nhà tung tăng check in ở Thái Lan thì mình cũng quyết định làm một chuyến cho bằng bạn bằng bè, tốn hết chục chầu Phúc Long để rủ rê thêm 2 đứa bạn + ông người yêu hai lúa thì nhóm […]

05 May 19
Cực Lực

Những ngày này, mệt. Đầu óc cần tập trung nhưng những muốn toé tung. Những thứ như là chuẩn hoá làm mình nghiêm cẩn nhưng cũng mỏi. Han Kang và thế giới của cô là cơn gió mát trong đợt này. Ước chi thảnh thơi và bay bổng hơn ở nơi thành phố đôi khi […]