Tri Ang

09 Dec 18
it's heavenly to be with you

  6. “Đây là mẫu mới nhất của tiệm chúng tôi.” Kim Chung Nhân chỉ đôi giày trên kệ, khuôn mặt bình tĩnh lưu loát giới thiệu, giống như đối mặt với một khánh hàng bình thường, chẳng qua là thiếu đi một chút nhiệt tình. Người kia nghe vậy gật đầu một cái, cậu […]

08 Dec 18
Derren Brown's Corinth

SUNDIALS 23 YOU AIN’T GONNA BE ABLE TO TELL WHAT THE FUCK’S HAPPENING IN INDIA VEN-OM! 🎶 TRI-ANG-a-LING, MINIM! 🎶 MINIM! NOTKNOWINGWIMMIN! 🎶 https://en.wikipedia.org/wiki/The_Highway_Code

08 Dec 18
LET IT BE

Cặp đôi: Gellert Grindelwald x Albus Dumbledore Tác giả: xw195 | Dịch: Can ~*~ Từng yêu một người, thứ cảm giác đó sẽ tồn tại vĩnh viễn.

07 Dec 18
Playing Trains

It’s not often the FCPyF buys a new loco these days, second hand or home made yes, but not NEW. This one was going for a song though. It’s not a fine-scale model, but I’m not a fine-scale modeller so there’s no clash of interests there. It is, obviously, the wrong scale but will hark […]