Wersi

24 Jun 19
Hot Pipes Podcasts & Broadcasts

Electronic Rhythm Name Artist Album Year Comments These Foolish Things Glenn and Brenda Derringer My Sister And I [ABC-Paramount ABC-274] 1960 Dual Conn Artist; Produced by Don Costa Idaho Ronnie Newman Alone At The Dome [AppleNote ARS 606] 1986 Yamaha FS-500 The Old Piano Roll Blues Carol Jones The Second Time Around [Conn CC653-1] 1982 […]

24 Jun 19
Hot Pipes Podcasts & Broadcasts

Electronic Rhythm Name Artist Album Year Comments These Foolish Things Glenn and Brenda Derringer My Sister And I [ABC-Paramount ABC-274] 1960 Dual Conn Artist; Produced by Don Costa Idaho Ronnie Newman Alone At The Dome [AppleNote ARS 606] 1986 Yamaha FS-500 The Old Piano Roll Blues Carol Jones The Second Time Around [Conn CC653-1] 1982 […]

22 May 19
news.wrexham.gov.uk

Boed hi’n ddiwrnod gwlyb neu’n ddiwrnod braf, mae digon o ffyrdd i gadw eich plant yn brysur dros hanner tymor mis Mai eleni. Edrychwch ar y rhestr isod i weld beth sy’n digwydd mewn canolfannau hamdden ar draws y Fwrdeistref Sirol. Canolfan Hamdden y Waun – 01691 778666 Nofio am ddim Dydd Sul 2-3pm Sesiwn […]

17 May 19
acreil

I dumped the EPROMs for the Wersi MK-1/EX20 cartridges that I have (ROM 1, ROM 2, ROM 6). These all contain 27128 16Ki x 8 EPROMs. Two of them were socketed, but the clearance inside the cartridge was very tight. Wersi used low profile sockets and trimmed the pins of the EPROMs so that they […]

13 Mar 19
Blog Celf a Dylunio Erin

Dros yr wythnos astudio’n breifat, nesi benderfynu gwneud darn oedd yn mynd i adlewyrchu beth roeddwn wedi mwynhau ac wedi dysgu dros y 7 mis diwethaf. Un o’r prosesau roeddwn wedi mwynhau mwyaf oedd gwneud gwaith ffeltio efo Soo pan oedden ni yn gorfod gneud ffelt 2D yn ail-greu gwaith artist penodol. Fy artist i oedd Van […]

13 Dec 18
Rebecca Edmunds Art Blog

For today’s task we were asked to team up in pairs and to interview each-other. I was lucky to enough to get to interview young and inspiring welsh artists, Erin Williams Together we came up with 8 different questions to ask each other. Here is the interview: Hello Erin im grateful that you agreed to […]

05 Dec 18
news.wrexham.gov.uk

Mae un o’n hysgolion cynradd wedi cael adroddiad da iawn yn ddiweddar gan yr arolygwyr addysg, Estyn. Derbyniodd Ysgol Acrefair raddfa “Da” ar draws pob maes, gan dderbyn canmoliaeth arbennig gan arolygwyr ar gyfer meysydd safonau, lles, addysgu, gofal ac arweinyddiaeth. Mae’r adroddiad (dolen gyswllt Saesneg) yn datgan bod gan yr ysgol “amgylchedd cyfeillgar a gofalgar”, […]

22 Nov 18
Synthtopia

In his latest video, synthesist Hainbach shares his take on classic string synthesizers, and demonstrates how he uses his Wersi String Orchestra.

13 Nov 18
Blog y Cynulliad

Read this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Gymraeg Bydd Pwyllgor y Cynulliad yn cyfarfod 16 Tachwedd i holi Carwyn Jones AC ar ei amser yn gyfrifol am Lywodraeth Cymru. Beth fydd y Pwyllgor yn ei drafod? Cyhoeddodd y Prif Weinidog ei fwriad i ymddiswyddo ym mis Rhagfyr 2018, a bydd y […]

31 Oct 18
Hot Pipes Podcasts & Broadcasts

An Electrifying Halloween Start Name Artist Album Year Comments The Devil’s Galop (Dick Barton Special Agent) Brian Sharp Keyboard Kaleidoscope [CD] 2010 Orla GT 9000 and Roland Fantom XR Theatre Organ in a Box 1:59 The Haunted Guitar John Kyffin At Your Request, Vol. 1 2008 Yamaha Tyros 2, Garritan Goffriller Vello, Wersi OX 7, […]

12 Sep 18
Archy Worldys

A customer is standing on August 6, 2018 next to a lit Apple logo in an Apple Store in Shanghai. Photo via CHINA DAILY / ASIA NEWS NETWORK BEIJING – Apple Inc. is likely to suffer greatly from the ongoing tensions between China and the US, as experts believe that the shift of production of […]

03 Sep 18
Defnyddiwch eich Cymraeg!

Wythnos diwethaf, ges i’r cyfle i eistedd lawr gyda Aran Jones ei hun, dyn sydd yn enwog am creu y rhaglen dysgu poblogaidd “Say Something in Welsh“. Gofynnais i iddo fe sut mae SSIW wedi newid ei fywyd a mwy o bethau… Helo Aran, Ga i ddiolch i ti am dy amser! Wrth ddarllen dy […]

30 Aug 18
Wiyada Wongsakaew

Today I wake up and send my teacher to the car.Have to say goodbye.I came to practice at the Language Center arrive at 07:40.My teachers leave a pencil bag for peoples at language center.Morning kak wersi took b sweet to eat.At noon, Teacher Praba bought rice for me.Thanks so much.Another week I have to go back to […]

26 Jul 18
colegaucymru

Please scroll down for English. Sicrhaodd amrywiaeth o ddigwyddiadau fod rôl addysg ôl-16 wrth ddarparu sgiliau i gymunedau Cymru wedi’i dogfennu’n dda mewn trafodaethau am amaethyddiaeth, darlledu, prentisiaethau Cymraeg, Brexit, adnoddau dysgu rhyngweithiol a chystadlaethau dysgu. Mewn partneriaeth â Chomisiynydd yr Iaith Gymraeg, NTfW a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, cefnogom ddigwyddiad sy’n tynnu sylw at yr […]

15 Jul 18
acreil

The oscillator portion of the Kawai K3 consists of 12 digital oscillators with a fairly clean sound comparable to the Korg DWGS models, however its design is remarkably simple and uses no custom ICs. In general, it’s difficult to design a practical polyphonic digital synthesizer using only off-the-shelf parts, since even a straightforward oscillator design […]