Wersi

19 Feb 19
More UK News

Image copyright KRISTINA WRAY Roedd bachgen ifanc a gafodd ei ddarganfod wedi crogi ar dir ei ysgol wedi “bwriadu” lladd ei hun, yn ôl casgliad cwest. Cafodd Derek Brundrett, 14 oed, ei gyfeirio at wasanaethau iechyd meddwl ddwywaith cyn iddo gael ei ddarganfod yn farw ar dir Ysgol Penfro ym mis Rhagfyr 2013. Clywodd cwest […]

02 Jan 19
More UK News

Image caption Erbyn haf 2019 bydd 1,000 o feiciau ar draw y ddinas. Wrth i gynllun llogi beiciau ehangu yng Nghaerdydd mae’r cwmni sy’n gyfrifol amdano yn dweud y bydd yn gwella’r ddarpariaeth i bobl sydd ag anableddau. Yn ôl nextbike mi fydd beiciau wedi’u haddasu’n arbennig yn cael eu cyflwyno i’w casgliad o feiciau […]

20 Dec 18
More UK News

Image copyright Llion Carbis Image caption Bawd i lawr i’r car Ehangu gorwelion a chael ‘chydig mwy o ryddid. Does ryfedd bod cymaint o bobl ifanc yn awyddus i gael gwersi gyrru. Ond dyw Llion Carbis, sy’n fyfyriwr newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Caerdydd, ddim yn gwirioni ‘run fath. Bu’n egluro wrth Cymru Fyw pam nad yw’n […]

13 Dec 18
Rebecca Edmunds Art Blog

For today’s task we were asked to team up in pairs and to interview each-other. I was lucky to enough to get to interview young and inspiring welsh artists, Erin Williams Together we came up with 8 different questions to ask each other. Here is the interview: Hello Erin im grateful that you agreed to […]

05 Dec 18
news.wrexham.gov.uk

Mae un o’n hysgolion cynradd wedi cael adroddiad da iawn yn ddiweddar gan yr arolygwyr addysg, Estyn. Derbyniodd Ysgol Acrefair raddfa “Da” ar draws pob maes, gan dderbyn canmoliaeth arbennig gan arolygwyr ar gyfer meysydd safonau, lles, addysgu, gofal ac arweinyddiaeth. Mae’r adroddiad (dolen gyswllt Saesneg) yn datgan bod gan yr ysgol “amgylchedd cyfeillgar a gofalgar”, […]

22 Nov 18
Synthtopia

In his latest video, synthesist Hainbach shares his take on classic string synthesizers, and demonstrates how he uses his Wersi String Orchestra.

19 Nov 18
More UK News

Mae yna alw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau dyfodol cynllun gafodd ei sefydlu i wella’r drefn ar gyfer athrawon cyflenwi. Llynedd dechreuodd cynllun peilot sy’n dod ag ysgolion at ei gilydd i gyflogi grŵp o athrawon cyflenwi, ond mae disgwyl i’r cyllid ddod i ben haf nesaf. Cafodd y cynllun ei sefydlu i geisio ateb […]

13 Nov 18
Blog y Cynulliad

Read this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Gymraeg Bydd Pwyllgor y Cynulliad yn cyfarfod 16 Tachwedd i holi Carwyn Jones AC ar ei amser yn gyfrifol am Lywodraeth Cymru. Beth fydd y Pwyllgor yn ei drafod? Cyhoeddodd y Prif Weinidog ei fwriad i ymddiswyddo ym mis Rhagfyr 2018, a bydd y […]

05 Nov 18
More UK News

Image copyright Getty Images Mae Comisiynydd Plant Cymru’n dweud ei bod hi’n “drist” cyn lleied o gynnydd sydd wedi’i wneud o ran gwahaniaethu ar sail rhyw mewn gwersi addysg gorfforol. Dywedodd Sally Holland ei fod yn bwnc “pwysig” sy’n cael ei godi gan ddisgyblion ysgol yn aml. “Mae’n gwneud i ferched a bechgyn feddwl bod […]

31 Oct 18
Hot Pipes Podcasts & Broadcasts

An Electrifying Halloween Start Name Artist Album Year Comments The Devil’s Galop (Dick Barton Special Agent) Brian Sharp Keyboard Kaleidoscope [CD] 2010 Orla GT 9000 and Roland Fantom XR Theatre Organ in a Box 1:59 The Haunted Guitar John Kyffin At Your Request, Vol. 1 2008 Yamaha Tyros 2, Garritan Goffriller Vello, Wersi OX 7, […]

31 Oct 18
More UK News

Image copyright Christopher Furlong Mae hi’n 50 mlynedd mis yma ers i Atomfa Niwclear Trawsfynydd agor yn swyddogol, er i’r gwaith ddechrau ar y safle bron i ddegawd ynghynt. Mae’r atomfa wedi stopio cynhyrchu trydan ers 1991 ond mae’r safle yn cael ei dadgomisiynu ar hyn o bryd. Un oedd yn gweithio yn yr orsaf […]

29 Oct 18
More UK News

Mae Catrin Brace wedi bod yn byw a gweithio’n y diwydiant marchnata yn yr Unol Daleithiau ers dros 20 mlynedd. Yn ddiweddar, wnaeth Catrin drosglwyddo dros $170,000 o’i banc hi yn yr Unol Daleithiau i fanc y person oedd hi’n prynu tŷ newydd oddi wrthyn nhw. Ond yn ddiarwybod iddi hi, roedd hacwyr wedi ymyrryd […]