Xen Tan

19 Mar 19
Amor Fati

22/1/2019 – 26/1/2019, Phnom Penh – Cambodia Day 1 Ngày đầu tiên của YICMG bắt đầu khá suôn sẻ nếu không tính đến việc em bị say máy bay vì ngồi tận hàng cuối :)) và make up lồng lộn xinh đẹp để Ice-breaking với các bạn mới mà cuối cùng lại hoãn, em ốm […]

18 Mar 19
Chico de Verano

author: hyperionova (fishmeanexo) link: https://archiveofourown.org/works/13195470 prostitutes!au, rent boy, 1900s, angst, se Summary: Missed opportunities. Wrong turns. Poor choices. They had cost him the most precious person in his life. Maybe he would never fall in love, maybe he would never be ready to let go of Kai. But holding Kai back would be the most selfish thing […]